Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. Temsilcileri Bilgi Güvenliği Bilgilendirme Metni

1. Temsilci her türlü dilek, şikâyet, dolandırıcılık ve bilgi güvenliği ihlal şüphesi ile para transfer hizmetinin alınması sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili Kuruluşumuz (0212 391 00 01) aramalıdır.

2. Temsilci, Remitone uygulamasının yüklü olduğu bigisayarın bilgisi ve amacı dışında kullanıldığını düşünüyorsa en kısa zamanda Kuruluşumuzu (Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.) aramalıdır.

3. Üçüncü şahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka taraflar ile paylaşılmamalıdır.

4. Temsilci, Remitone uygulamasına erişmek için kullandığı Erişim Bilgilerini (kullanıcı adı, şifre) gizli tutmakla yükümlüdür. Temsilci, Remitone erişim bilgilerinin başkalarınca ele geçirildigini öğrendiği takdirde Kuruluşu derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5. Temsilci bilgisayarlarının virüslere ve kötücül yazılımlara karşı korunması için anti virüs programı kullanılması zorunludur. Anti virüs programının düzenli güncellemelerinin yapılması önerilmektedir.

6. Temsilcinin bilgisayarında kullanılan işletim sisteminin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bu güncellemeler genellikle yeni özellikler eklemek için yapılır. Ancak, çoğu zaman güvenlik açıklarını kapatmak için yapılır. Bu nedenle işletim sisteminin güncel tutulduğundan mutlaka emin olunmalıdır.

7. Kuruluştan @send-r.com uzantlı eposta adresi haricinde gelen ve göndereni bilinmeyen elektronik postalar açılırken dikkat edilmeli, linkler tıklanmamalıdır. Kötü niyetli kişiler genelde e-posta yolu ile kullanıcıların bilgilerini ele geçirme yolunu seçmektedir.

8. Kuruluş gerekli hallerde sadece 0212 391 00 01 numaralı telefondan sizi arayabilir. Bu telefon numarası dışında Kuruluş adına yapılan aramaların Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmadığı dikkate alınmalıdır.

9. Temsilci, kendi üzerinden yapılan para transferi işlemlerini düzenli bir şekilde kontrol etmelidir. Herhangi bir gariplik fark edilirse temsilci zaman geçirmeden Kuruluşu aramalıdır.

10. Temsiciler tarafından Kuruluş adına gerçekleştirilen para transfer işlemi için işlenen tüm kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında temel ilkelere uygun işlenmesi gerekmektedir. Bu temel ilkeler;

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,

b. Doğruluk ve güncellik,

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemek,

d. İşlendikleri amaçla bağlantılılık, sınırlılık ve ölçülülük,

e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir.

01/04/2020

Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.